Návody k použití 

Návod k použití akrylátových očních protéz individuálně zhotovených

Byla vám vydána akrylová oční protéza zhotovená individuálně pro vás. Je v zájmu každého uživatele akrylové oční protézy dodržovat několik jednoduchých zásad, které napomůžou bezproblémovému užívání oční protézy a udržení co nejlepšího kosmetického efektu.

1. Péče o oční protézu

Oční protézu je nutné denně z důlku vyjmout a důkladně omýt vlažnou vodou. K opláchnutí před vsazením protézy zpět do očního důlku doporučujeme borovou vodu anebo fyziologický roztok, které je možno zakoupit v lékárně. V případě onemocnění, se kterým je spojena rýma a slzení, je nutno zvýšit péči o oční protézu.


- Při manipulaci s oční protézou používejte měkkou podložku, při pádu na zem, umyvadlo a jiné tvrdé kontakty ji mohou poškodit.
- Do odpadních výpustí v umyvadle, dřezu a vaně vložte ochranná sítka, zabráníte tak propadení oční protézy do odpadního potrubí.
- Oční protéza nesmí přijít do kontaktu s ostrými předměty, drsným povrchem (např. smirkový papír), horkou nebo vroucí tekutinou, žiravinami a jakýmikoliv ředidly. (benzím, líh, ředidlo, alkohol a jiné), při pobytu na slunci používejte sluneční brýle, aby nedocházelo ke změně barvy duhovky.
- U vodních sportů doporučujeme používat plavecké brýle (předejdete tak ztrátě protézy).

2. Nasazování a vysazování oční protézy


- K nasazování potřebujete tekutinu k namočení oční protézy, měkkou podložku a zrcátko.
- Při nasazování i vysazování oční protézy vždy pracujte nad měkkou podložkou a před zrcadlem.
- Namočenou protézu zasunete pod horní víčko, přidržíte ji a podsunete za spodní víčko. Vždy se zkontrolujte v zrcade, zda je oční protéza správně nasazená a víčka jsou v přirozené poloze.
- K vysazování oční protézy potřebujete měkou podložku a zrcátko.
- Při vysazování oční protézy stáhnete spodní víčko a vyděláte z očního otvoru. Protézu očistěte a uložte na bezpečné místo.

3. Co dělat v případě potíží


- Protéza vyvolává nepříjemný pocit tlaku: je nezbytně nutné se telefonicky objednat na kontrolu oční protézy u výrobce.
- Povrch protézy je mechanicky poškozen: je nezbytné o opravu požádat výrobce, případně nejbližší pracoviště, které se výrobou akrylových očních protéz zabývá a které poškození odborně odstraní.
- Při zánětlivých a jiných očních nemocech se nesmí oční protéza nosit až do úplného vyléčení a schválení odborného lékaře o opětovném užívání.

U výrobku byla provedena samocertifikace v souladu s NV 336/2004 Sb. A vydáno ES prohlášení o shodě zakázkově vyráběnému zdravotnickému prostředku dle přílohy 8NV 336/2004 Sb. Návody k použití jsou evidovány pod čísly poukazů – lékařských předpisů.